o firmieofertarealizacjereferencjekontaktgaleria

O FIRMIE

Spółdzielnia w Kieźlinach została wpisana do rejestru sądowego 21 kwietnia 1955 roku pod nazwą Rolniczy Zespół Spółdzielczy.

Deklarację o przystąpieniu do Spółdzienlni złożyło dziesięć osób, które wniosły do jej majątku część gospodarstw rolnych o ogólnej powierzchni 56,16 ha oraz inwentarz żywy w postaci siedmiu koni, ośmiu krów, dwunastu sztuk trzody chlewnej i jedenastu owiec.

Na przestrzeni czterdziestu ośmiu lat spółdzielnia nabywając grunty od rolników lub z Państwowego Funduszu Ziemi wielokrotnie powiększyła swój areał.

Obecnie Spółdzielnia gospodaruje na ponad 1600 hektarach. Wielkim kapitałem Spółdzielni są bardzo korzystnie położone grunty. Sąsiedztwo miasta Olsztyna, lasy, rzeka Wadąg i liczne zbiorniki wodne, powodują, że tereny te są bardzo atrakcyjne zarówno dla inwestycji rolniczych jak i dla budownictwa mieszkaniowego, rzemieślniczego czy rekreacyjnego.

 
  kiezliny